Wyróżnienie osób i instytucji o znaczącym dorobku w zakresie technologii betonu i to zarówno w obszarze nauki jak i rzeczywistych realizacji obiektów budowlanych.

LAUREACI NAGRODY DNI BETONU 2016
- prof. Kazimierz Furtak
- prof. Zbigniew Giergiczny
- Piotr Smolarczyk - firma Budopol
- architekt Tomasz Konior
- Andrzej Balcerek

Laureaci nagrody Dni Betonu 2016 z organizatorami (od prawej): Andrzej Ptak - organizator, Piotr Smolarczyk - prezes firmy Budpol (nagrodę odbierał syn Michał), prof. Zbigniew Giergiczny, prof. Kazimierz Furtak, architekt Tomasz Konior, prezes Andrzej Balcerek, prof. Jan Deja - organizator

LAUREACI NAGRODY DNI BETONU Z POPRZEDNICH LAT (2004, 2006, 2008, 2010, 2012,2014):
- prof. Pierre-Claude Aitcin
- prof. Genowefa Zapotoczna-Sytek
- dr Tomasz Rudnicki – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
- architekt Zbigniew Maćków
- prof. Adam Neville - światowy autorytet w dziedzinie betonu, autor tzw. biblii betonu zatytuowanej "Właściwości betonu"
- prof. Wojciech Radomski z Politechniki Warszawskiej, dyrektor Instytutu Dróg i Mostów tej uczelni, przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
- Bolesław Stelmach - wybitny architekt, twórca wielu betonowych budowli, laureat nagrody honorowej SARP
- inż. Sławomir Cebo, firma Skanska, budowniczy wielu betonowych mostów
- Prof. Jan Małolepszy
- Józef Mokrzycki
- Prof. Jacek Śliwiński
- StowarzyszenieArchitektów Polskich (nagrodę odbierał Jerzy Grochulski - Prezes SARP)
- Prof. Andrzej Ajdukiewicz
- Prof. Jan Biliszczuk
- Prof. Lech Czarnecki
- Prof. Kazimierz Flaga
- Edward Marcinków, Firma Most-Mar
- Prof. Wiesław Kurdowski
- Prof. arch. Stefan Kuryłowicz
- Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
- Stowarzyszenie Producentów Betonów
- Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej
- Prof. Antoni Szydło
- Prof. Janusz Szwabowski