Polski cement

Polski






 

IX Konferencja DNI BETONU 2016
Komunikat nr 2



WSTĘP

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IX Konferencji DNI BETONU, która tradycyjnie odbędzie się w Wiśle w Hotelu Gołębiewski.
DNI BETONU stały się ważnym wydarzeniem w kalendarzu konferencji naukowo-technicznych, które skupiają specjalistów związanych z technologią betonu. W 2014 roku w DNIACH BETONU wzięło udział 850 uczestników z kraju i zagranicy.
Kierując się opiniami uczestników staramy się dostosować program DNI BETONU do ich oczekiwań, a także uatrakcyjnić go poprzez wydarzenia towarzyszące Konferencji. Podobnie jak w 2014 roku, oprócz typowych sesji tematycznych, planujemy zorganizowanie sesji posterowej, pokazów technologicznych oraz paneli dyskusyjnych. Jeden z paneli będzie poświęcony dyskusji na temat perspektyw rynku budowlanego w Polsce.
Po raz czwarty zostanie zorganizowany Konkurs "Power Concrete", którego celem jest zaprezentowanie współczesnych możliwości technologicznych betonu. Finał konkursu połączony z wyłonieniem zwycięzców odbędzie się podczas Konferencji.
Już po raz trzeci dodatkową atrakcją towarzyszącą Konferencji Dni Betonu będą warsztaty poświęcone technologii betonu architektonicznego.
Zwracamy szczególną uwagę, aby tematyka Konferencji była związana z praktycznymi aspektami technologii betonu, innowacyjnymi rozwiązaniami materiałowymi, technologicznymi i konstrukcyjnymi. Konsekwentnie staramy się tworzyć przyjazne warunki do nawiązywania współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i przemysłem.
Już dziś zachęcamy Państwa do zaplanowania swojej obecności w Konferencji DNI BETONU 2016.

Serdecznie zapraszamy
Komitet Organizacyjny


TEMATYKA KONFERENCJI

•    Drogi betonowe
•    Budownictwo mostowe
•    Budownictwo kolejowe
•    Budownictwo tunelowe
•    Betonowe konstrukcje masywne
•    Beton towarowy
•    Beton a zrównoważone budownictwo
•    Betony nowej generacji
•    Cementy i betony z dodatkami mineralnymi
•    Cement a trwałość konstrukcji betonowych
•    Rola domieszek w technologii betonu i zapraw
•    Prefabrykacja betonowa
•    Właściwości mieszanki betonowej
•    Właściwości betonu stwardniałego
•    Beton w infrastrukturze komunalnej
•    Architektura betonowa
•    Drobnowymiarowe elementy betonowe
•    Prawne i techniczne aspekty wykonywania i napraw konstrukcji betonowych
•    Współczesne tendencje w budownictwie
•    Zaprawy i materiały naprawcze


INFORMACJE

Termin konferencji
    10-12 października 2016

Miejsce konferencji
    WISŁA – Hotel GOŁĘBIEWSKI
    Al. Ks. Bp. Bursche 3
    43-460 Wisła

Opłata konferencyjna
W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają dwa noclegi w Hotelu Gołębiewski, pełne wyżywienie (w tym kolację powitalną i uroczystą kolację) oraz materiały konferencyjne (nie dotyczy osób towarzyszących).

    nocleg w pokoju 1 os.  2090 zł  + 23% VAT (brutto 2570,70 zł)

    nocleg w pokoju 2 os.  1690 zł  + 23% VAT (brutto 2078,70 zł)

    osoba towarzysząca  1500 zł  + 23% VAT (brutto 1845,00 zł)
   
    zniżka 60%   680zł  + 23% VAT (brutto 836,40 zł)
    (szczegółowe warunki 60% zniżki podano w Karcie Zgłoszenia Referatu)


Opłatę konferencyjną prosimy przekazać do dnia 31.08.2016 na rachunek:

64 1020 2892 0000 5802 0221 7883

Uwaga: Warunkiem uczestnictwa w Dniach Betonu jest przesłanie zgłoszenia uczestnictwa i terminowe dokonanie wpłaty na rachunek bankowy. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o uczestnictwie będzie decydowała kolejność zgłoszeń i terminowe dokonanie wpłat.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Zachęcamy do zgłaszania uczestnictwa poprzez stronę internetową www.dnibetonu.pl. Spośród uczestników, którzy zgłoszą udział w Dniach Betonu 2016 poprzez stronę internetową wylosujemy 3 osoby, które zostaną nagrodzone bonem o wartości 150 zł każdy do wykorzystania w Hotelu Gołębiewski.


KONKURS "POWER CONCRETE"

Zadanie Konkursowe:
Wykonanie betonu cementowego o maksymalnym stosunku wytrzymałości na ściskanie do gęstości.
Gęstość w chwili badania nie może być większa niż 1600 kg/m3 w dowolnym wybranym przez uczestnika stanie wilgotnościowym.

KOMUNIKAT Nr 1 Ogólnopolskiego Konkursu Power Concrete 2016

Karta Zgłoszeniowa na Konkurs "Power Concrete 2016"


Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie "Power Concrete" prosimy o kontakt:
Zbigniew Pilch
e-mail: zbigniew.pilch@polskicement.pl,
tel. +48 604 444 241

Partnerem Konkursu i dostawcą maszyny wytrzymałościowej jest firma


WARSZTATY BETONOWE

Temat: Technologia betonu architektonicznego.
Miejsce i termin: Wisła – Hotel Gołębiewski, 12 października 2016, godz. 15.00-19.00 (możliwość rezerwacji noclegu przez organizatora Dni Betonu w promocyjnej cenie)

Koszt: 400 zł + 23% VAT (brutto 492 zł)
Opłata obejmuje materiały szkoleniowe oraz przerwę kawową.



PREZENTACJA FIRM i PRODUKTÓW

Stowarzyszenie Producentów Cementu, jako organizator Konferencji Dni Betonu 2016, pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w, będącej częścią Konferencji, PROMOCJI FIRM i PRODUKTÓW. Przygotowaliśmy do Państwa wyboru ofertę dla SPONSORÓW, WYSTAWCÓW, REKLAMODAWCÓW.

PAKIET "SPONSOR DNI BETONU 2016" zawiera m.in.:
– bezterminowe posługiwanie się nazwą "SPONSOR DNI BETONU 2016";
– 8m2 powierzchni wystawowej (zabudowa OctaNorm, stolik, 2 krzesła, prąd, WiFi) w trakcie konferencji;
– umieszczenie jednego roll-up'u reklamowego firmy lub produktu na Sali Konferencyjnej w STREFIE SPONSORA;
– umieszczenie logo firmy lub produktu na banerach organiza­tora obok logo Dni Betonu (na sali konferencyjnej w hotelu Gołębiewski oraz w innych miejscach, w których będą przebywać uczestnicy konferencji);

PAKIET "WYSTAWCA DNI BETONU 2016" zawiera m.in.:
– bezterminowe posługiwanie się nazwą "WYSTAWCA DNI BETONU 2016";
– 4m2 powierzchni wystawowej (zabudowa OctaNorm, stolik,
2 krzesła, prąd, WiFi) w trakcie konferencji;

Stowarzyszenie Producentów Cementu udostępnia wynajętą powierzchnię od 10.10.2016 (8:00) do 12.10.2016 (16:00).

REKLAMA W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH:
Jedna strona w książce Materiały Konferencyjne Dni Betonu 2016 oraz reklama firmy o objętości do 50MB na płycie DVD Konferencja Dni Betonu 2016.

Termin dostarczenia reklam (pliki do druku) do dnia 20 sierpnia 2016 roku.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsca, rezerwacja powierzchni wystawowej przez PARTNERÓW, SPONSORÓW i WYSTAWCÓW odbywać się będzie bezpośrednio u osób odpowiedzialnych za PROMOCJĘ FIRM.

Osoby i Firmy zainteresowane ofertą bardzo prosimy o bezpośredni kontakt z członkami Komitetu Organizacyjnego:

PARTNERZY PROGRAMOWI:
Zbigniew Pilch
e-mail: zbigniew.pilch@polskicement.pl,
tel. +48 604 444 241

SPONSORZY i WYSTAWCY:
Dariusz Konieczny
e-mail: dariusz.konieczny@polskicement.pl,
tel. +48 604 401 101

Artur Darłak
e-mail: artur.darlak@polskicement.pl,
tel. +48 602 654 806


RADA PROGRAMOWA
Przewodniczący
Prezes Andrzej Ptak
Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu
Członkowie
Prof. Andrzej Ajdukiewicz
Prof. Jan Biliszczuk
Prezes Dariusz Blocher
Prezes Jacek Błoński
Prezes Przemysław Borek
Prezes Jarosław Buszewski
Prezes Marek Cichocki
Prof. Lech Czarnecki
Dyrektor Robert Czołgosz
Prezes Michał Elert
Prof. Kazimierz Flaga
Prof. Zbigniew Giergiczny
Prof. Michał Glinicki
Prof. Jacek Gołaszewski
Prezes Michał Jankowski
Prof. Józef Jasiczak
Dyrektor Krzysztof Kaczan
Prof. Maria Kaszyńska
Prof. Renata Kotynia
Prof. Wiesław Kurdowski
Prof. Paweł Łukowski
Prof. Cezary Madryas
Prof. Jan Małolepszy
Prezes Maciej Marciniak
Dr inż. Krzysztof Pogan
Prof. Wojciech Radomski
Prof. Leszek Rafalski
Prezes Krzysztof Starzyk
Prezes Tomasz Szuba
Prof. Janusz Szwabowski
Prof. Antoni Szydło
Prezes Mariusz Ścisło
Prof. Jacek Śliwiński
Dyrektor Walenty Twardy
Prezes Tadeusz Wasąg
Manager Jerzy Wrona
Prezes Michał Wrzosek
Prezes Ryszard Zając

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący
Jan Deja
Członkowie
Artur Darłak
Piotr Kijowski
Dariusz Konieczny
Danuta Korzeniowska
Grzegorz Krechowiecki
Zbigniew Pilch
Bożena Środa
Anna Tarnowska

BIURO ORGANIZACYJNE

Stowarzyszenie Producentów Cementu
ul. Lubelska 29
30-003 Kraków
tel.: 12 / 423 33 55
fax: 12 / 423 33 45
e-mail: dnibetonu@polskicement.pl
http://www.dnibetonu.pl
Jest to oficjalna część serwisu www.polskicement.pl poświęcona konferencji DNI BETONU.