X jubileuszowa konferencja
8-10 października 2018, Hotel Gołębiowski w Wiśle
Polski cement

EN

Polecamy
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA REFERATÓW

Wskazówki dotyczące pisania referatów (wersja w j. polskim)
Wskazówki dotyczące pisania referatów (wersja w j. angielskim)

PRACE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NALEŻY PRZESYŁAĆ WRAZ Z ZAŁĄCZONYM WYDRUKIEM NA ADRES BIURA ORGANIZACYJNEGO
Stowarzyszenie Producentów Cementu
ul. Lubelska 29, 30-003 Kraków
tel. 012 423 33 55, fax: 012 423 33 45
e-mail: dnibetonu@polskicement.pl lub pocztą elektroniczną pliki a wydruk pocztą tradycyjną.
Ostateczny termin przesyłania referatów upływa w dniu 31.05.2018.
Przy braku wydruku i możliwości sprawdzenia referatu wg oryginału redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy składu.
Ewentualne pytania dotyczące składu prosimy kierować pod adres biura z dopiskiem redakcja lub pod adres poczty elektronicznej.
Artur Darłak
redakcja: 012 423-33-55
artur.darlak@polskicement.pl