X jubileuszowa konferencja
8-10 października 2018, Hotel Gołębiowski w Wiśle
Polski cement

EN

Polecamy

Historia

W roku 2000 odbyła się pierwsza ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna BETON NA PROGU NOWEGO MILENIUM. Organizatorzy konferencji – Spółka Polski Cement oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna chcieli pokazać możliwości betonu – materiału budowlanego, który w znakomity sposób łączy funkcje konstrukcyjne i architektoniczne. Konferencja była doskonałym forum do dyskusji pomiędzy naukowcami , projektantami, architektami, technologami i inwestorami.
Tematyka konferencji przyciągnęła największe autorytety, przedstawicieli świata naukowego czołowych polskich uczelni technicznych oraz gości zagranicznych.
Patronat honorowy konferencji objął Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
Konferencja została dobrze przyjęta przez środowiska naukowe i budowlane. Pozytywne opinie uczestników na temat konferencji spowodowały, że stała się cyklicznym miejscem spotkań osób zajmujących się technologią betonu.
Następne konferencje, począwszy od 2002 roku odbywają się pod nazwą DNI BETONU – tradycja i nowoczesność, i na stałe wpisały się w kalendarzu konferencji naukowo-technicznych.

DNI BETONU w liczbach

ROK 2000
Konferencja BETON NA PROGU NOWEGO MILENIUM
Miejsce: Kraków, Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA
Termin: 9-10 listopada 2000
Uczestnicy: 268 osób
Ilość referatów: 29
Ekspozycje firmowe: 12

ROK 2002
Konferencja DNI BETONU – tradycja i nowoczesność
Miejsce: Szczyrk, Hotel KLIMCZOK
Termin: 8-10 listopada 2002
Uczestnicy: 346 osób
Ilość referatów: 67
Ekspozycje firmowe: 16

ROK 2004
Konferencja DNI BETONU – tradycja i nowoczesność
Miejsce: Wisła, Hotel GOŁĘBIEWSKI
Termin: 11-13 października 2004
Uczestnicy: 423 osób
Ilość referatów: 75
Ekspozycje firmowe: 18

ROK 2006
Konferencja DNI BETONU – tradycja i nowoczesność
Miejsce: Wisła, Hotel GOŁĘBIEWSKI
Termin: 9-11 października 2006
Uczestnicy: 542 osoby
Ilość referatów: 94
Ekspozycje firmowe: 24

ROK 2008
Konferencja DNI BETONU – tradycja i nowoczesność
Miejsce: Wisła, Hotel GOŁĘBIEWSKI
Termin: 13-15 października 2008
Uczestnicy: 742 osoby
Ilość referatów: 96
Ekspozycje firmowe: 35
Partnerzy DNI BETONU: 11

ROK 2010
Konferencja DNI BETONU – tradycja i nowoczesność
Miejsce: Wisła, Hotel GOŁĘBIEWSKI
Termin: 11-13 października 2010
Uczestnicy: 752 osoby
Ilość referatów: 90
Ekspozycje firmowe: 44
Partnerzy DNI BETONU: 19
208 – taką wytrzymałość na ściskanie w MPa osiągnęła jedna z próbek betonu podczas finału konkursu Power Concrete

ROK 2012
Konferencja DNI BETONU – tradycja i nowoczesność
Miejsce: Wisła, Hotel GOŁĘBIEWSKI
Termin: 8-10 października 2012
Uczestnicy: 775 osoby
Liczba referatów: 93
Ekspozycje firmowe: 40
Partnerzy DNI BETONU: 21

ROK 2014
Konferencja DNI BETONU – tradycja i nowoczesność
Miejsce: Wisła, Hotel GOŁĘBIEWSKI
Termin: 13-15 października 2014
Uczestnicy: 850 osób
Liczba referatów: 98
Ekspozycje firmowe: 40
Partnerzy DNI BETONU: 9
Sponsorzy DNI BETONU: 6

ROK 2016
Konferencja DNI BETONU – tradycja i nowoczesność
Miejsce: Wisła, Hotel GOŁĘBIEWSKI
Termin: 10-12 października 2016
Uczestnicy: 960 osób
Liczba referatów: 102
Ekspozycje firmowe: 35
Partnerzy DNI BETONU: 13
Sponsorzy DNI BETONU: 9

PATRONAT
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Patronat Naukowy
Sekcja Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN