Dni Betonu
X jubileuszowa konferencja
8-10 października 2018, Hotel Gołębiowski w Wiśle
Polski cement

EN

Polecamy
KONKURS „POWER CONCRETE”

Ideą konkursu Power Concrete jest pokazanie roli technologa w procesie produkcji betonu. Pierwszy raz Konkurs odbył się w 2010 roku podczas konferencji Dni Betonu.

Zadania konkursowe w poszczególnych edycjach Konkursu:

Rok 2010: Wykonanie betonu o największej wytrzymałości na ściskanie
Zwycięzcą został Tomasz Zdeb z Politechniki Krakowskiej, osiągając średnię wytrzymałość na ściskanie – 197 MPa (jednostkowa wartość – 208 MPa)

Rok 2012: Wykonanie betonu o wytrzymałości na ściskanie 43 MPa
Zwycięzcą został Łukasz Duda - Chryso Polska Sp. z o.o., który osiągnął średnią wytrzymałość na ściskanie wyniosła 43MPa

Rok 2014: Wykonanie betonu cementowego charakteryzującego się maksymalnym stosunkiem wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu do wytrzymałości na ściskanie
Zwycięzcą zostali Krzysztof Wrzecion,  Jakub Augustyn, Przemysław Pudlik, Arkadiusz Smętek – Mapei Polska Sp. z o.o., którzy osiągnęli stosunek średniej wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu do średniej wytrzymałości na ściskanie wyniósł 0,278)

Rok 2016: Wykonanie betonu cementowego o maksymalnym stosunku wytrzymałości na ściskanie do gęstości. Gęstość w chwili badania nie może być większa niż 1600 kg/m³ w dowolnym wybranym przez uczestnika stanie wilgotnościowym.
Marzena Dziewic, Kamil Gębusia, Damian Dziuk, Artur Golda - Zespół Centrum Technologicznego BETOTECH. Jedna z próbek w konkursie uzyskała wytrzymałość 111 MPa.