X jubileuszowa konferencja
8-10 października 2018, Hotel Gołębiowski w Wiśle
Polski cement

EN

PolecamyKONKURS „POWER CONCRETE” 2010

Stowarzyszenie Producentów Cementu zorganizowało po raz pierwszy Konkurs PowerConcrete, którego celem było ustanowienia rekordu wytrzymałości betonu na ściskanie.
Warunkiem udziału w konkursie było wykonanie betonu zgodnie z normą PN-EN 206-1. Szczegółowe warunki zostały określone w regulaminie i były dostępne na oficjalnej stronie internetowej Konferencji Dni Betonu.
Do Konkursu przystąpiło 10 uczestników, reprezentujących: uczelnie techniczne, ośrodki naukowo-badawcze i firmy budowlane.
Konkurs przebiegał dwuetapowo. Pierwszy etap eliminacyjny został rozegrany w laboratorium Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Kraków.
Drugi etap finałowy przeprowadzono podczas Konferencji Dni Betonu przy udziale 750 uczestników.
Wszystkie badania, pierwszego etapu i finału, wykonano komisyjnie.
Finałowe badania betonu na ściskanie wykonano  na maszynie wytrzymałościowej firmy Controls.

Badanie wytrzymałości na ściskanie betonu – kostka o boku 10 cm

Komisja Konkursu:
Przewodniczący – prof. Jacek Śliwiński - Politechniki Krakowskiej
dr inż. Grzegorz Bajorek – Politechnika Rzeszowska
dr inż. Artur Łagosz – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
dr inż. Zdzisław Kohutek – Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego
mgr inż. Zbigniew Pilch – Stowarzyszenie Producentów Cementu.

Zwycięzca Konkursu PowerConcrete – Tomasz Zdeb

Wyniki Konkursu:
1. Tomasz Zdeb Politechnika Krakowska
Średnia wytrzymałość na ściskanie – 197 MPa
Jednostkowa wartość – 208 MPa
2. Marcin Kurek Cemex Polska
Średnia wytrzymałość na ściskanie – 160 MPa
3. Robert Walkowiak - Chryso Polska
Średnia wytrzymałość na ściskanie –148 MPa
4. Dawid Pakłos, Paweł Trybalski i Kamil Ślusarczyk - Grupa Ożarów SA
Średnia wytrzymałość na ściskanie – 141 MPa.
5. Paweł Pindel - MC Bauchemie
Średnia wytrzymałość na ściskanie – 128 MPa.
6. Krzysztof Milewski - Betor Składy Budowlane
Średnia wytrzymałość na ściskanie – 116 MPa