X jubileuszowa konferencja
8-10 października 2018, Hotel Gołębiowski w Wiśle
Polski cement

EN

PolecamyKONKURS „POWER CONCRETE” 2012


Zadanie konkursowe:
Wykonanie betonu o wytrzymałości na ściskanie 43 MPa
.

WYNIKI KONKURSU:
1. Łukasz Duda - Chryso Polska Sp. z o.o.
Średnia wytrzymałość na ściskanie wyniosła 43MPa
2. Michał Oleksik, Arkadiusz Ignerowicz, Damian Koszański - Schomburg Polska Sp. z o.o.
Średnia wytrzymałość na ściskanie wyniosła 42MPa
3. Paweł Madej, Jacek Auguścik, Jacek Nieckarz - Lafarge Cement S.A.
Średnia wytrzymałość na ściskanie wyniosła 42MPa
4. Piotr Górak, Zbigniew Wojtysiak - Cemex Polska Sp. z o.o.
Średnia wytrzymałość na ściskanie wyniosła 44MPa
5. Adrian Świtalski - Betor Składy Budowlane Sp. z o.o.
Średnia wytrzymałość na ściskanie wyniosła 41MPa

Badania wytrzymałości betonu na ściskanie zostały wykonane na maszynie wytrzymałościowe firmy

JURY Konkursu:
prof. Jacek Śliwiński - Przewodniczący - Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
dr. inż. Grzegorz Bajorek - Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej
dr inż. Zdzisław Kohutek - Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
dr inż. Artur Łagosz - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Góniczo-Hutnicza
mgr inż. Zbigniew Pilch - Stowarzyszenie Producentów Cementu