X jubileuszowa konferencja
8-10 października 2018, Hotel Gołębiowski w Wiśle
Polski cement

EN

Polecamy
KONKURS POWER CONCRETE 2018


Zadanie konkursowe zostanie ogłoszone w późniejszym terminie.

 

Partnerem Konkursu i dostawcą maszyny wytrzy­małościowej jest:

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Kon­kursie "Power Concrete" prosimy o kontakt:
Zbigniew Pilch, e-mail: powerconcrete@polskicement.pl lub zbigniew.pilch@polskicement.pl,
tel. +48 604 444 241